Nydalsveien 32B

 
 

PATCHWORK!
Futurebuilt + futureworked + futurelived = futurelife


Målet har vært å skape et prosjekt med fokus på en større bevissthet omkring bruk- og kast mentaliteten, både når det gjelder mat og materialer. Ønsket er at strategien bak Patchwork kan fungere som en katalysator for en mer bevisst holdning til hvordan menneskers vaner påvirker det globale klimaet og samfunnsøkonomien. Avantor var langt foran da energianlegget for Nydalen ble etablert og har en unik mulighet til å utvikle et prosjekt hvor det ikke bare er snakk om futurebuilt for de nye boligene, men en mer helthetlig tankegang hvor strategien er en holistisk tilnærming hvor futurebuilt suppleres med futureworked og futurelived. 


Nydalsveien 32b er sammen med Riksteateret og den lille teglbygningen på motsatt side av eleven det siste som er igjen av Christiania Spigerverk´s  anlegg i Nydalen. Det har i besvarelsen vært et sterkt ønske å ta vare på de siste restene av denne unike historien ved å plassere de nye boligene ved fabrikken og ikke på eller i bygget.

Patchwork er en STRATEGI for å skape en mer bymessig opplevelse rundt Spikerfabrikken gjennom reparasjon, bevaring og etablering av flere brukbare byrom med ulik karakter og program. Forslaget vever Spikerfabrikken sammen med det store grønne landskapet i nord, Akerselven og omkringliggende førsteetasjer for å gi aktivitet til gateplanet og til det lokale bylivet. Spikerfabrikken integreres som en del av de omkringliggende byrommene ved at fasadene åpnes opp og nye bevegelseslinjer etableres både på tvers og på langs. Patchwork er et innspill til et overordnet byplangrep som er robust i forhold til den planlagte reguleringsprosessen og dialogen med antikvariske myndigheter. Nye arealeffektive boliger med en meget god B/N-faktor er plassert ved siden av fabrikken for å skape en tettere bymessig karakter samtidig som boligbyggene skaper byrom og “reparerer” steder som i dag ikke fungerer. 


 
A1 Situasjonsplan 1_500 ferdig_FARGELAGT.jpg
A3 stor plan 1_200.jpg
floor_01.jpeg
01_ Kortsnitt B.jpg
01_Kortsnitt A.jpg
terrengsnitt 1_500_3.jpg
fasade.jpeg
isometri_1-500.jpg
perspektiv_1.jpg
3d_02.jpg
FINAL 3D fra elven.jpg
 

Type: Prekvalifisering

 

Sted: Nydalen, Oslo

 

Samarbeidspartnere: Element arkitekter, Gullik Gulliksen, Steensen Varming, DIFK Florian Kosch