Haslevollen

 
 


Haslevollen blir et viktig trinn i utviklingen av Hovinbyen og byutviklingen må megle mellom større utbyggingsprosjekter og småskalabebyggelse.

Hovedgrepet i dette forslaget er en serie av byrom og plassdannelser av ulik karakter langs en diagonal som løper gjennom området fra krysningen mellom bybeltet og byaksen til Haslelinje.

Boligvolum er utformet med tanke på fleksible løsninger, med enheter som kan tilpasses og fungere for ulike sammensetninger og behov. Offentlige/ felles funksjoner legges mot torg og plasser og bidrar til å gi dem karakter. Mot Økernveien tilrettelegges det for næring, som også blir en støybuffer for boligene bak.

Hvem som skal bruke og bo i ett område er styrende for hvordan det bør utformes. Vi har derfor tilnærmet oss prosjektet ved å befolke Haslevollen med en sammensatt gruppe som vil gi bydelen Hasle et mangfold og en variert aktivitet.


 
hv.jpg
 
haslevollen.jpg
 
3 diagrams.png
Functions diagram.jpg
Takplan_1_1500B_.jpg
 
 
Capture.JPG
 
 

Sted: Hasle, Oslo 

 

Type: Konkurranse

 

År: 2016

 

Oppdragsgiver: Haslevollen Eiendom og Møller Eiendom

 

Samarbeidspartnere: SLA Landskapsarkitekter