Grenseveien 90

 
 

Grape Architects er valgt som leverandør for detaljregulering av Grenseveien 90 etter et parallelt oppdrag om nytt kontorbygg for Skanska Commercial Development Norway.

 

Dette er et spennende prosjekt å jobbe med, særlig med tanke på de pågående planene rundt, som ny Vålerenga stadion, og ikke minst Hovinbyen som et stort transformasjonsområde.  Området har i dag en del trafikale utfordringer og er uoversiktlig for fotgjengere og syklister.

 

Bygget består av to lameller med en felles sentral kjerne. Den ene lamellen er løftet opp for å gi forbindelse og siktlinje fra Fyrstikktorget mot Valle Hovin.


 
G90.jpg

"Ambisjonen er å bygge et kontorbygg for fremtidens arbeidstagere, som samtidig er med på å vitalisere området, skape liv rundt seg og tilføre noe av det Helsfyr har behov for mht. god byutvikling." 

-Managing Director i Skanska CDN, Björn Mattsson.

masterplan.jpeg
Grenseveien_90.jpg
 

Type: Parallelloppdrag - Nybygg og landskapsplan

Sted: Helsfyr, Oslo

Tid: 2016

Oppdragsgiver: Skanska Commercial Development Norway

Samarbeidspartnere: SLA Oslo og DIFK Florian Kosche

 
CommercialInga Egeberg