E:

Grape Architects is an Oslo based group of architects, industrial designers and interior architects.

We have different skills completing each other, and are therefore able to handle tasks of any size and degree of complexity.

We just started up, yet we have more than 100 years of experience combined, from projects of all scales and stages.

From 0 to 100.000 m2, from refurbishment to new constructions, from housing to commercial to mixed use, from planning to completion.

We approach every task at hand with curiosity and an awareness of how to maximize potential. 

Our goal is to add value: for the city, for the surroundings, for the environment, for the users and for the client. 

 

N:

Grape Architects er en Oslobasert gruppe arkitekter, industridesignere og interiørarkitekter.

Vi er personer med ulik kompetanse som kompletterer hverandre. Vi kan løse oppgaver i alle størrelser og grader av kompleksitet.

Vi er nystartet, men har tilsammen mer enn 100 års erfaring, med prosjekter i alle skalaer og gjennom alle faser.

Fra 0 til 100.000m2, fra rehabilitering til nybygg, fra bolig til næring til flerbruksbygg og fra regulering til ferdig bygg.

Vi tilnærmer oss enhver oppgave med nysgjerrighet og ser først og fremst etter muligheter.

Målet vårt er å skape merverdi: for byen, for omgivelsene, for miljøet, for brukeren og for kunden.

 
satsningsområder